Hvem er pålogget ?
Vi har 3 gjester her nå
PåloggingPostHeaderIcon Priser på barnehageplass

NYE BARNEHAGESATSER FOM 01.01.2020

50t/uke - 100% kr 3.135,-pr md pluss kr 400,-pr md i matpenger

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nr 2,
50 % reduksjon for barn nr 3 osv..

Betaling til konto 2470.07.22844 forskuddsvis
senest den 5. i hver måned.

Forsinket betaling utover 14 dager etter forfall
kan etter skriftlig advarsel medføre tap av plassen
Jmf vedtektenes § 15. Purregebyr på kr 75,-.

Det er 11 betalingsmåneder - betalingsfri i juli.
August betales fullt uansett når man begynner.

Det er mulig å søke kommunen om redusert barnehagebetaling - følg denne lenken:

http://www.notteroy.kommune.no/tjenester/barn-unge-og-familie/barnehage/redusert-oppholdsbetaling-i-barnehage.139199.aspx

Skjema:

http://www.notteroy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=10964&FilId=13894

.

Satsene er utarbeidet i henhold til vedtak
på foreldrerådsmøte mars 2018.

Sist oppdatert (mandag 06. januar 2020 13:14)

 

PostHeaderIcon Søk