Hvem er pålogget ?
Vi har 6 gjester og 1 medlem her nå
PåloggingPostHeaderIcon RESSURSTEAM

I alle Færder kommunes barnehager er det opprettet ressursteam. Vi i barnehagen gleder oss over å få enda bedre hjelp til å ta vare på hvert enkelt barn og barnegruppene på en best mulig måte!

Ressursteam
-Å tenke sammen
-Bredt perspektiv
-Kompetanseutveksling
-Økt kvalitet og treffsikkerhet - Samarbeid på et tidligere tidspunkt- rett hjelp til rett tid

Våre samarbeidspartnere i ressursteam er:
Tine Johansen - PPT
June Lindøe - Forebyggende Barnevern
Maria Tandberg Rindsem - Helsestasjon/RMU

Når vi drøfter saker ønsker vi at det i størst mulig grad gjøres i samarbeid med hjemmet, og vil i så fall ta kontakt for å avklare det. Vi har også mulighet til å drøfte ting anonymt. Skulle du som foresatt ønske råd eller veiledning fra ressursteamet, så er det bare å si ifra!

 

PostHeaderIcon Søk