Hvem er pålogget ?
Vi har 12 gjester her nå
PåloggingPostHeaderIcon Regler for når et barn bør være borte fra barnehagen

Dette er vår internkontrollrutine for når et barn bør være borte fra fra barnehagen;

REGLER FOR NÅR ET BARN BØR VÆRE BORTE FRA BARNEHAGEN NR.5.4.1

Formål:
Finne fornuftige felles regler for når barnet bør holdes hjemme fra barnehagen. Lette samarbeidet hjem/barnehage, og hindre at barn som er syke kommer til barnehagen eller smitter andre barn eller voksne, samtidig som det tas hensyn til familiens behov for barnehageplass.

Utføres av:
Felles regler utarbeides av daglig leder i samarbeid med personalgruppen.

Når:
Ved sykdom hos barn i barnehagen.

Henvisninger:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 17  
Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

Hjelpemidler:
5.4.9 Informasjon om når barnet bør holdes hjemme ved sykdom
Barnehage og smittevern, faglige råd fra Folkehelseinstituttet
Barn og sykdom (Ditt apotek)

Dokumentasjon:
Avviksmelding/registreringsskjema brukes dersom prosedyre ikke følges

Ansvar:
Daglig leder er overordnet ansvarlig for utarbeidelse av felles regler for når et barn skal være borte fra barnehagen, og når det skal gjøres unntak fra hovedreglene.

HOVEDREGLER:

- Barn med feber over 38,0 grader eller høyere/ diare/ oppkast skal holdes hjemme fra barnehagen.

- Barn med oppkast eller diare bør holdes hjemme 2 døgn etter at de er symptomfrie (48 timer).

- Barn med smittsomme sykdommer bør holdes hjemme den tiden det er fare for å smitte andre barn/voksne. Se: faglige råd fra Folkehelseinstituttet.

- Barnet skal ha utbytte av å være i barnehagen.  Dersom barnets almenntilstand er sterkt nedsatt, barnet er slapp, grinete, ikke interessert i lek, har dårlig appetitt og ute av stand til å følge vanlige aktiviteter i barnehagen, bør det holdes hjemme fra barnehagen.

- Vær fleksibel og oppfinnsom for å finne gode løsninger for barnet/familien og barnehagen når barnet begynner å bli frisk og foreldrene vurderer at han/hun kan gå i barnehagen igjen.  

- Daglig leder er sammen med avdelingsledere ansvarlig for å gjøre barnehagens hovedregler kjent for foreldrene.

- Vis forståelse og omsorg for foreldrenes vanskelige situasjon.  Reglene overholdes for å beskytte det syke barnet, resten av barnegruppen og personalet.

 

PostHeaderIcon Søk